Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola mācībām klātienē uzņem personas pēc vispārējās pamatizglītības sekojošās profesionālās vidējās izglītības programmās:

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

Specialitāte
 1. Polifons skaņdarbs ( invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);
 2. Izvērstas formas skaņdarbs ( sonatīne, sonātes 1.daļa, rondo, variāciju cikls – pēc izvēles);
 3. Viena etīde

Eksāmena programma jāatskaņo no galvas.

Solfedžo, mūzikas teorija

Specialitāte
 1. Specialitāte (bez Ērģeļspēles pamatiem)
Iestājeksāmena programma tikai klavierēs.
 • Polifons skaņdarbs (invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);
 • Izverstas formas skaņdarbs (sonatīne, sonātes 1.daļa, rondo, variāciju cikls – pēc izvēles);
 • Etīde (vēlams, sīkā tehnika)
Eksāmena programma jāatskaņo no galvas 2. Specialitāte (pēc izvēles priekšmeta Ērģeļspēle)
 • Baroka laikmeta skaņdarbs;
 • Romantiska miniatūra;
Eksāmena programma jāatskaņo no notīm. Klavieres
 • Polifons skaņdarbs (invencija, fugetta, fūga, prelūdija un fūga – pēc izvēles);
 • Etīde.
Eksāmena programma jāatskaņo no galvas. 3. Specialitāte (pēc specialitātes Ērģeļspēle)
 •  J.S.Bahs Mazā prelūdija un fūga (viena pēc izvēles);
 • Romantiska miniatūra;
 • Izvērsts pedāļvingrinājums vai skaņdarbs pedālim solo;
Eksāmena programma jāatskaņo no notīm. Klavieres
 • Etīde.
Eksāmena programma jāatskaņo no galvas Solfedžo, mūzikas teorija

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

Specialitāte

 1. Gamma (3 oktāvas) pēc audzēkņa izvēles. štrihi, arpēdžijas, VII7, D7, dubultnotis (tercas, sekstas, oktāvas).
 2. Viena tehniska etīde.
 3. Izvērstas formas skaņdarbs

Solfedžo, mūzikas teorija

Specialitāte
 1. Gamma (3 oktāvas) pēc audzēkņa izvēles. štrihi, arpēdžijas, VII7, D7, dubultnotis (tercas, sekstas, oktāvas).
 2. Viena tehniska etīde.
 3. Izvērstas formas skaņdarbs
Solfedžo, mūzikas teorija

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

Specialitāte

 1. Divi dažāda rakstura miniatūras, vai lielās formas skaņdarbs un miniatūra
 2. Mažora un minora gammas, trijskaņi, arpēdžijas tonalitātēs līdz 4 zīmēm ieskaitot
 3. Viena sagatavota etīde

Solfedžo, mūzikas teorija

Specialitāte

 1. Divi dažāda rakstura miniatūras, vai lielās formas skaņdarbs un miniatūra
 2. Mažora un minora gammas, trijskaņi, arpēdžijas tonalitātēs līdz 4 zīmēm ieskaitot
 3. Etīde uz mazajām bungām

Solfedžo, mūzikas teorija

DIRIĢĒŠANA

Specialitāte.
 1. Vienu skaņdarbu spēlēt no galvas
 2. Nodziedāt iepriekš sagatavotu tautasdziesmu
 3. Skatuves runas kultūras pārbaude – dzejolis vai prozas fragments
 4. Kolokvijs – izvēlētās IP pamatojums, dzimtā novada kultūras dzīves aktualitātes
Klavierēs
 1. Polifons skaņdarbs
 2. Skaņdarbs
Solfedžo, mūzikas teorija

VOKĀLĀ MŪZIKA

Specialitāte

 1. 2 dažāda rakstura skaņdarbi
 2. Dzirdes pārbaude

MŪZIKA 

Specialitāte

 1. Nodziedāt 2 latviešu tautas dziesmas.
 2. Nospēlēt 2 latviešu vai pasaules tautu melodijas.
 3. Nezināmas melodijas atkārtošana un spēlēšana pēc dzirdes, neliels improvizācijas uzdevums, balstoties uz atkārtojošu ritma paternu.
 4. Kolokvijs – izvēlētās IP pamatojums, dzimtā novada kultūras dzīves aktualitātes.

Solfedžo, mūzikas teorija

Basģitāras – kontrabasa spēle

Ģitāras spēle

Klavierspēle

Saksofona spēle

Sitaminstrumentu spēle

Vokālā mūzika

Specialitātē

 1. Viens skaņdarbs solo
 2. Skaņdarbs ar audio pavadījumu (backing track Aeborsold, IReal)
Vienā no skaņdarbiem jāatskaņo pilnas formas improvizācija
 

Solfedžo

Ieteicamais repertuārs

 1. Blue bossa (K.Dorham)
 2. Summertime (G. Gershwin)
 3. Blue monk (T. Monk)
 4. Don’t explain (B. Holiday)
 5. Watermelon man (H. Hancock)
 6. All blues (M.Davis)
 7. Mercy mercy mercy (J. Zawinul)
 8. St. Thomas (S. Rollins)
 9. Take five (P. Desmond)
 10. Tune up (M. Davis)
 11. Autumn leaves (J. Kosma)
 12. Fly me to the moon (B. Howard)
 13. Cantaloupe island (H. Hancock)
 14. Afro Blue (M. Santamaria)
 15. Tenor Madness (S. Rollins)
 16. Now’s the time (C. Parker)
 17. Misty (E. Garner)
 18. Moanin (B. Timons)

MŪZIKAS VĒSTURE UN TEORIJA

Specialitāte
 • Stāstījums – viena komponista daiļrades raksturojums. Komponistu var izvēlēties pēc pievienotā saraksta
 • Daiļrades raksturojumā ietvert svarīgākos un interesantākos faktus no komponista dzīves, svarīgākos žanrus un pazīstamākos skaņdarbus, raksturot mūzikas stilu.
 • Izteikt savas pārdomas un iespaidus par komponista skaņdarbiem.
komponistu saraksts J.S. Bahs V.A. MOcarts J. Haidns F. Šūberts A. Jurjāns E. Dārziņš I. Kalniņš P. Vasks
Klavierēs
 1. Polifons skaņdarbs
 2. Skaņdarbs
 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 35b

Pēc vispārējās vidējās izglītības, priekšzināšanas mūzikā, prasmes instrumenta spēlē profesionālās ievirzes izglītības programmas apjomā.

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE – 

Klavierspēle

Ērģeļspēle

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE –

Ģitāras spēle

Vijoles spēle

VOKĀLĀ MŪZIKA

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE – 

Trombona spēle

MŪZIKA –

Džeza un mūsdienu ritma mūzika

Klavierspēle

Basģitāras – kontrabasa spēle

Mācību ilgums 3 gadi

Personas izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem uzņem konkursa kārtībā. Eksāmenu prasības atbilst profesionālās vidējās izglītības programmu prasībām. Reflektantu zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā.

 
Konsultācijas

Datums

Laiks

Specialitāte

19. janvāris

16:00

Solfedžo

17:00

Specialitāte

18:00

klavierspēle

16. februāris

16:00

Solfedžo

17:00

Specialitāte

18:00

klavierspēle

15. marts

16:00

Solfedžo

17:00

Specialitāte

18:00

klavierspēle

19. aprīlis

16:00

Solfedžo

17:00

Specialitāte

18:00

klavierspēle

17. maijs

16:00

Solfedžo

17:00

Specialitāte

18:00

klavierspēle

Gaidīsim tevi!
Pieteikšanās, zvanot uz
JIRMS kanceleju  +371 29115507

 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Iesniegums  pēc pamatizglītībaspēc vidējas izglītības
 • Vispārējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija)
 • Izglītību apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība (kopija)
 • Dzimšanas apliecības, pases vai ID kartes kopija
 • 4 fotogrāfijas 3×4 cm

Uzziņas pa tālruņiem: +371 29115507, +371 29115508

Uzņemsanas noteikumi

Vidusskolai ir dienesta viesnīca