IP Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle, Akordeona spēle.
IP Stīgu instrumentu spēle
Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, kontrabasa spēle.
IP Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle
IP Sitaminstrumentu spēle
IP Vokālā mūzika