2024. gads novembris

2024. gads aprīlis

Norises datums: 2024.gada 25.aprīlis

Dienas kārtība:

10.00-10.40 – Festivāla un meistarklašu dalībnieku reģistrācija

11.00-13.00 – Rēzeknes reģiona mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu festivāls “Steigys”

13.00-14.00 – pusdienu pārtraukums

14.00-17.00 – lekcija/meistarklase “Vijoles uzbūve, apkope un vēsture” (Juris Jēkabsons, Raitis Jēkabsons, Laura Šarova)

17.00 – festivāla dienas noslēgums

Festivāls tiek rīkots Rēzeknes reģiona mūzikas skolu IP Stīgu instrumentu spēle (vijoles, čella, ģitāras spēle) 8.klašu izglītojamajiem.

Festivāla dalībnieku pieteikumi jāiesūta līdz 2024.gada 12.aprīlim. Pieteikuma anketa: https://forms.office.com/e/8i67hVxf7m.

 

Visi profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle pedagogi plkst.14.00 tiek aicināti uz Latvijas vijoļmeistaru Jura un Raita Jēkabsonu lekciju/meistarklasi “Vijoles uzbūve, apkope un vēsture”. Lekcijai pievienosies arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras lektore Laura Šarova, kura stāstīs par Baroka vijoli.

Pieteikšanās līdz 12.aprīlim, aizpildot saiti: https://forms.office.com/e/Vt6BtQxVU3

Nolikums atjaunots

2024. gada marts

Norises datums: 22.marts

Laiks: pl.16.00

Nolikums

2024. gada janvāris

Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC) “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” izsludina pieteikšanos II Starptautiskajam etnodžeza mūzikas ansambļu konkursam “Guoyu pa JAZZ”, kurš 2024. gada 8. februārī norisināsies Latgales vēstniecībā Gors. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas un Eiropas valstu mūzikas vidusskolu tradicionālās mūzikas, džeza un mūsdienu ritmu mūzikas izglītības programmu audzēkņu instrumentālie un vokāli instrumentālie ansambļi. Konkursa ideja ir nemainīga – apvienot tautas mūziku un džezu.

Šī gada maija pieredze, kad konkurss pirmo reizi pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un arī Lietuvas, mudinājusi organizatorus pieķerties konkursa idejai vēl stiprāk un pamatīgāk, piesaistot jaunus dalībniekus ne tikai no Latvijas mūzikas izglītības iestādēm, bet arī no Eiropas, par galveno uzdevumu liekot pēc iespējas dažādāku valstu reģionu kultūras bagātību izcelšanu un iekļaušanu mūsdienu mūzikas žanrā, tādējādi atklājot tautasdziesmas pavisam jaunā un nebijušā skanējumā. 

Konkursa galvenais mērķis ir sava reģiona tradicionālo vērtību izcelšana un tautas mūzikas elementu iekļaušana mūsdienu mūzikas žanrā. Ir ļoti svarīgi neaizmirst un lepoties ar savu kultūras bagātību, ar vietu, kurā esam dzimuši un ar cilvēkiem, kuri mūsu dzīvi padara bagātāku. Ar šo konkursu organizatori vēlas sekmēt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi, vispusīgu attīstību, pilnveidot mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi un pieredzi, attīstīt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas un kvalitāti mūsdienu ritma un tradicionālās mūzikas stilos.

Konkursa dalībnieku uzdevums ir atskaņot divus dažāda rakstura skaņdarbus: sava apvidus tautasdziesmu oriģinālaranžējumā un brīvas izvēles skaņdarba oriģinālaranžējumu vai oriģinālkompozīciju, kas iekļauj etniskās mūzikas elementus. Konkursa laikā būs iespēja noklausīties vēl nedzirdētus tautasdziesmu oriģinālaranžējumus no dažādiem Latvijas un ārzemju dalībnieku pārstāvētajiem reģioniem, tādā veidā iepazīstinot visus klātesošos ar savu tautas bagātību un atklājot to jaunā skanējumā.
             Dalībnieki konkursam var pieteikties līdz 2024. gada 19. janvārim, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu: https://forms.office.com/e/WN0Xh0iYnc.

Atgādinām, ka pirmajā Starptautiskajā etnodžeza mūzikas ansambļu konkursā “Guoyu pa JAZZ” piedalījās astoņi ansambļi no Latvijas un Lietuvas mūzikas izglītības iestādēm. 1. vietu un galveno balvu – pilnībā apmaksātu dalību V Baltijas džeza festivāla “Šķiuņa džezs” meistarklasēs – izcīnīja ansamblis “MǬ” no Ventspils Mūzikas vidusskolas. Latgales vēstniecības GORS simpātiju balvu –  iespēju uzstāties latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2023” pasniegšanas ceremonijā – saņēma Laura Svikša un ansamblis “Sipisnīks ar madu”.

Nolikums

Regulations

Norisināsies 2024.gada 1.februārī.

Pieteikšanās līdz 2024.gada 15.janvārim

Pieteikšanās saite: https://forms.office.com/e/8atYGVKVb7

Apliecinājuma paraugs

Nolikums

2023. gada decembris

Konkursa mērķis ir, izmantojot radošu sacensību, iegūt iespējami labāko Mākslu izglītības kompetences centra “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” logotipa skici, attēlojot galvenās vērtības, kas ir, sadarbība, radošums, tradīcijas.

Konkursu rīko MIKC LMMV. Kontaktpersona: Informācijas tehnoloģiju metodiskās komisijas vadītājs Alvis Berngards e-pasts: Alvis.Berngards@kultura.lv.

Mērķauditorija: MIKC LMMV profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamie.

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2023.gada 11.decembrim. Darbus var iesniegt elektroniskā formātā, nosūtot tos uz Alvis.Berngards@kultura.lv,  ar norādi “Skiču konkurss” vai iesniegt klātienē RMDS 230.kabinetā Alvim Berngardam darba dienās no plkst 10.00-16.00.

Konkursam iesniegto un iesūtīto logotipa skiču izvērtēšana  notiks no 2023.gada 12.-20.decembrim.

Vairāk par dalības nosacījumiem konkursa nolikumā.

Konkursa plakāta autors A.Berngards

I kārta – 13.12.2023. MIKC LMMV profesionālās vidējās izglītības audzēkņiem Pl.10.00-12.00

                14.12.2023. MIKC LMMV profesionālās ievirzes audzēkņiem Pl.12.00-15.00

II kārta – 23.01.2024. MIKC LMMV un reģiona MS izvirzītie audzēkņi

Nolikums

2023. gada Novembris

Datums: 13.11.2023.

Laiks: pl.17.00

Vieta MIKC LMMV JIRMS Mazā zāle

Mērķauditorija: MIKC LMMV JIRMS IP Vokālā mūzika – Kora klase izglītojamie

Pieteikšanās līdz 09.11.2023.

Pieteikšanās saite: https://forms.office.com/e/S90jGzn5mP.

Nolikums

 

2023. gada oktobris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Norise:

18.10.2023.

Pl. 17.00

MICK LMMV Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas Mazajā zālē

Dalībnieki:

MIKC LMMV Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas IP Vokālā mūzika – Kora klase izglītojamie

Pieteikšanās līdz 17.10.2023. pl.15.00.

Nolikums

2023. gada aprīlis

Festivāls norisinās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, 2023.gada 19.aprīlī. Festivāla norises sākuma laiks – plkst.15.00. Mēģinājumu laiks no plkst. 12.00. Dalībnieku uzstāšanās secība tiks precizēta pēc pieteikumu saņemšanas.

Pieteikumi dalībai festivālā jāiesniedz līdz 2023.gada 3.aprīlim. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski – veidlapa pieejama: https://forms.office.com/e/Ej7H7U1itf.

Nolikums

Ja rodas jautājumi par obligātā repertuāra nošu materiālu sazināties ar programmas vadītāju Viju Poikāni

Rezultāti

Dienas kārtība

Mēģinājumu grafiks

Uzstāšanās secība

Konkursa mērķis ir attīstīt jauno dziedātāju profesionālo un māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa uzdevumi ir popularizēt akadēmiskās mūzikas vērtības, veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un sekmēt latgaliešu kultūras tradīciju saglabāšanu.

“Skaņais bolss” tiek rīkots Latgales mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

Konkurss norisināsies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, 2023. gada 4.aprīlī plkst.11.00.

Konkursa dalībnieku pieteikumus jāiesūta līdz 2023.gada 24.martam, plkst.23.59. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski – veidlapa pieejama: https://forms.office.com/e/QYA24mkGwL.

Nolikums

Obligātā repertuāra notis:

Bērns un sapnītis
Jumja dziesma
Lidūneiši
Nakts miniatūra
Paslēpes
Princeses dziesma “Puor upeiti”
Ruņcs
Skaistā jo skaistā dārzā
Strūklakas

2023. gada maijs

Konkursu rīko Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Kontaktpersonas: IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika) vadītājs Kārlis Mangulsons, tālr. +371 27703773,

IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) vadītāja Liene Brence, tālr. +371 28602773 un izglītības metodiķe Ilze Unzule, tālr. +371 27339908, e-pasts: Ilze.Unzule@jirmv.lv.

Konkurss tiek rīkots Latvijas un pasaules mūzikas vidusskolu Tradicionālās mūzikas un Džeza un mūsdienu ritmu mūzikas izglītības programmu audzēkņiem. Konkurss norisinās Latgales vēstniecības GORS Mazajā zālē, Pils ielā 4, Rēzeknē, 2023.gada 2.maijā.

Konkursā drīkst piedalīties Latvijas un pasaules mūzikas vidusskolu Tradicionālās mūzikas, Džeza un mūsdienu ritmu mūzikas izglītības programmu audzēkņu instrumentālie un vokāli instrumentālie ansambļi. Konkursā drīkst piedalīties profesionālās ievirzes izglītības programmu 9.klašu audzēkņi, I, II, III, IV kursa profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi. Ņemot vērā konkursa mērķi, aicinām dalībai ansamblī no malas pieaicināt tradicionālās mūzikas pārstāvjus, folkloras kopu dalībniekus vecumā no 14 – 29 gadiem.

Konkursa dalībnieki atskaņo divus dažāda rakstura skaņdarbus no galvas, bez nošu materiāla izmantošanas uzstāšanās laikā:

  • sava apvidus tautasdziesma oriģinālaranžējumā (vēlams iekļaut vairākus no ieteikumiem Pielikumā Nr.3);
  • brīvas izvēles skaņdarba oriģinālaranžējums vai oriģinālkompozīcija, kas iekļauj etniskās mūzikas elementus.

Konkursa dalībnieku pieteikums jāiesūta elektroniski līdz 2023.gada 14.aprīlim. Pieteikuma anketa pieejama: https://forms.office.com/e/rM5Mzs7dHV.

Uz tikšanos konkursā “Guoyu pa Jazz”!

Nolikums LV
Nolikums EN

Dienas kārtība

Mēģinājumu grafiks

Konkursa uzstāšanās secība

Konkursa rezultāti