2023. gada aprīlis

Festivāls norisinās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, 2023.gada 19.aprīlī. Festivāla norises sākuma laiks – plkst.15.00. Mēģinājumu laiks no plkst. 12.00. Dalībnieku uzstāšanās secība tiks precizēta pēc pieteikumu saņemšanas.

Pieteikumi dalībai festivālā jāiesniedz līdz 2023.gada 3.aprīlim. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski – veidlapa pieejama: https://forms.office.com/e/Ej7H7U1itf.

Nolikums

Ja rodas jautājumi par obligātā repertuāra nošu materiālu sazināties ar programmas vadītāju Viju Poikāni

Rezultāti

Dienas kārtība

Mēģinājumu grafiks

Uzstāšanās secība

Konkursa mērķis ir attīstīt jauno dziedātāju profesionālo un māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa uzdevumi ir popularizēt akadēmiskās mūzikas vērtības, veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un sekmēt latgaliešu kultūras tradīciju saglabāšanu.

“Skaņais bolss” tiek rīkots Latgales mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

Konkurss norisināsies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, 2023. gada 4.aprīlī plkst.11.00.

Konkursa dalībnieku pieteikumus jāiesūta līdz 2023.gada 24.martam, plkst.23.59. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski – veidlapa pieejama: https://forms.office.com/e/QYA24mkGwL.

Nolikums

Obligātā repertuāra notis:

Bērns un sapnītis
Jumja dziesma
Lidūneiši
Nakts miniatūra
Paslēpes
Princeses dziesma “Puor upeiti”
Ruņcs
Skaistā jo skaistā dārzā
Strūklakas

2023. gada maijs

Konkursu rīko Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Kontaktpersonas: IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika) vadītājs Kārlis Mangulsons, tālr. +371 27703773,

IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) vadītāja Liene Brence, tālr. +371 28602773 un izglītības metodiķe Ilze Unzule, tālr. +371 27339908, e-pasts: Ilze.Unzule@jirmv.lv.

Konkurss tiek rīkots Latvijas un pasaules mūzikas vidusskolu Tradicionālās mūzikas un Džeza un mūsdienu ritmu mūzikas izglītības programmu audzēkņiem. Konkurss norisinās Latgales vēstniecības GORS Mazajā zālē, Pils ielā 4, Rēzeknē, 2023.gada 2.maijā.

Konkursā drīkst piedalīties Latvijas un pasaules mūzikas vidusskolu Tradicionālās mūzikas, Džeza un mūsdienu ritmu mūzikas izglītības programmu audzēkņu instrumentālie un vokāli instrumentālie ansambļi. Konkursā drīkst piedalīties profesionālās ievirzes izglītības programmu 9.klašu audzēkņi, I, II, III, IV kursa profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi. Ņemot vērā konkursa mērķi, aicinām dalībai ansamblī no malas pieaicināt tradicionālās mūzikas pārstāvjus, folkloras kopu dalībniekus vecumā no 14 – 29 gadiem.

Konkursa dalībnieki atskaņo divus dažāda rakstura skaņdarbus no galvas, bez nošu materiāla izmantošanas uzstāšanās laikā:

  • sava apvidus tautasdziesma oriģinālaranžējumā (vēlams iekļaut vairākus no ieteikumiem Pielikumā Nr.3);
  • brīvas izvēles skaņdarba oriģinālaranžējums vai oriģinālkompozīcija, kas iekļauj etniskās mūzikas elementus.

Konkursa dalībnieku pieteikums jāiesūta elektroniski līdz 2023.gada 14.aprīlim. Pieteikuma anketa pieejama: https://forms.office.com/e/rM5Mzs7dHV.

Uz tikšanos konkursā “Guoyu pa Jazz”!

Nolikums LV
Nolikums EN

Dienas kārtība

Mēģinājumu grafiks

Konkursa uzstāšanās secība

Konkursa rezultāti