Izglītības programmas Specialitāte Solfedžo, mūzikas teorija Klavierēs
Klavierspēle +

+

Stīgu instrumentu spēle +

+

Pūšaminstrumentu spēle

+

+

sitaminstrumentu spēle

+

+

Diriģēšana +

+

+

Diriģēšana baznīcas mūzikas
dzīves organizators, kormeistars

+

+

Vokālā mūzika +

mūzika: Tradicionālā mūzika +

+